Aktionsplan

Aktionsplan

Anbefalinger

Aktionsplanen giver – på baggrund af den seneste forskning på området – en række råd og anbefalinger om forebyggelse og bekæmpelse af mobning til centrale aktører i og omkring dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Forskningen peger på, at mobning er et gruppefænomen, som ikke udelukkende kan hægtes op på enkelte individer. Mobning handler om en utryg kultur blandt børn og unge.

I aktionsplanen er der blandt andet anbefalinger til, hvad de forskellige aktører omkring børn og unge i skolen kan gøre for at forebygge og bekæmpe mobning. Anbefalingerne til arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af mobning på grundskoleområdet skal ses som opmærksomhedspunkter til skolernes generelle arbejde med børn og unges trivsel og inkluderende fællesskaber.

Anbefalingerne henvender sig til elevråd, lærere, pædagoger, ledelse, forældre og skolebestyrelser i skolen.

Du kan læse en pixieudgave af aktionsplanens anbefalinger til grundskolen her.

Samarbejde

Tidligere minister Ellen Trane Nørby har taget initiativ til den fælles aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark. Initiativet er taget i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet. Mary Fonden har bidraget med faglig sparring.