Hvem og hvorfor

Hvem og hvorfor

Mange børn og unge oplever mobning og det er uacceptabelt. I folkeskolen har hver femte elev oplevet mobning. Det viser tallene fra den seneste trivselsmåling i folkeskolen fra foråret 2016. Det er alt for mange. Mobning har store, ødelæggende konsekvenser og nedbryder selvtilliden og kan i yderste konsekvens føre til selvmordstanker og selvmord.

En fælles indsats

Der findes mange gode indsatser og initiativer til at styrke børn og unges trivsel og bekæmpe mobning. Men tidligere minister, Ellen Trane Nørby er gået ind i kampen mod mobning, fordi der mangler en samlet fælles indsats om at udbrede det fællesskabsorienterede mobbesyn. I et samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet og med faglig sparring fra Mary Fonden er der derfor udarbejdet en aktionsplan. Den samler nyeste viden, erfaringer og anbefalinger til at forebygge og bekæmpe mobning, og hvor cirka 40 øvrige organisationer og parter på området også har bidraget. Det er første gang, at al viden, erfaring og anbefalinger på 0-18 årsområdet er samlet.

 

Alle for en mod mobning

For at aktionsplanens anbefalinger kan blive til virkelighed, og vi kan sikre, at ingen børn og unge i fremtiden vil opleve mobning, er en bred opbakning og en fælles indsats fra alle omkring børn og unge afgørende. Det handler om, at viden om mobning kommer til gavn der, hvor børnene og de unge er. Derfor opfordres dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser til at bruge anbefalingerne i aktionsplanen til at arbejde med trivsel og bekæmpe mobning.

 

Aktionsplanen indeholder også anbefalinger til staten. De lægger op til, at børn og unge, der oplever mobning, får bedre muligheder for at klage. Der lægges også op til at indføre større krav i lovgivningen til skolernes antimobbestrategier, og til at ungdomsuddannelsesinstitutioner også bør have antimobbestrategier. Ministeren arbejder videre med anbefalingerne til staten.

Videostafet

Ellen Trane Nørby – tidligere minister for børn, undervisning og ligestilling

”Mobning sætter sig store ar og spor i børn og unges liv”.
I en videostafet har Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet givet deres bud på, hvordan vi sætter ind mod mobning. Hør minister Ellen Trane Nørby besvare spørgsmålet fra Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær fra Red Barnet, om, hvordan anbefalingerne i aktionsplanen kommer ud at leve i skolegården og i klasserne.
Det er et langt sejt træk, og vi skal i fællesskab bekæmpe mobning.

 

Per Larsen – BørnerĂĄdet

Alle børn skal sikres mod mobning! Derfor indleder Børnerådets formand Per Larsen en videostafet, hvor han giver sit bud på, hvorfor det er vigtigt, at skolerne har en antimobbestrategi, og hvorfor det er vigtigt, at ALLE – børn som voksne – kender strategien, så de kan være med til at stoppe mobning.

 

Rasmus Kjeldahl – Børns VilkĂĄr

”På Facebook har de spammet min profil med; vi håber, at du ikke kommer i skole, og at du har begået selvmord dit svin.”
Hver dag ringer fire børn til børnetelefonen og fortæller, at de er blevet mobbet. Det er børnenes problem, men det er de voksne, som skal gøre noget ved det.
Mobning skal stoppes. Derfor fortsætter Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, videostafetten mod mobning og sætter fokus på den aktionsplan, som alle skoler, kommuner, lærere og forældre kan finde her på siden.

 

Jonas Keiding Lindholm – Red Barnet

”Mobning er ødelæggende for børn og derfor skal mobning udryddes”.
Hør, hvordan Red Barnet sætter ind mod mobning, når Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær fra Red Barnet, fortsætter videostafetten. Samtidigt sender han stafetten videre til Ellen Trane Nørby med spørgsmålet om, hvordan anbefalingerne i aktionsplanen kommer ud at leve i skolegården og i klasserne.
Børn skal have en god opvækst og trives, når de går i skole. Derfor står vi sammen mod mobning.

Find aktionsplanen her

Hvad kan du finde pĂĄ hjemmesiden?

Siden her er en vigtig del af indsatsen mod mobning. Her kan du finde viden om mobning, gode råd, undervisningsforløb, inspiration, fakta og akut-hjælp, hvis mobning er en realitet. Du kan også læse pixieudgaver af anbefalingerne i aktionsplanen til henholdsvis dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Du kan både downloade aktionsplanen og pixieudgaver her på siden.

Hjemmesiden opdateres løbende med mere information og materiale.

På siden kan du også læse en række OL-atleters syn på mobning. De fungerer som ambassadører for alle mod mobning og bakker op om indsatsen for at stoppe mobning gennem en facebookside, som også er en fast del af indsatsen.