Lovforslag

Lovforslag

Undervisningsministeren har den 26. januar 2017 fremsat lovforslag om √¶ndring af undervisningsmilj√łloven.

Lovforslaget er en vigtig del af opf√łlgningen p√• anbefalingerne i aktionsplanen, som blev lanceret i 2016. Form√•let med lovforslaget er, at sikre elever i grundskoler og p√• ungdomsuddannelser en skolegang uden problemer med mobning.

Med lovforslaget bliver det et krav for alle grundskoler og ungdomsuddannelser at fastsætte en antimobbestrategi, der også omhandler digital mobning. I dag er det alene et krav i folkeskolen og på kommunale internationale grundskoler.

Desuden er der en række handlinger, som uddannelsesstedet skal foretage ved konkrete tilfælde af mobning:

  • Inden for en frist p√• 10 arbejdsdage skal ledelsen have udarbejdet en handlingsplan med beskrivelse af, hvordan mobbeproblemet kan standses.
  • Ledelsen skal desuden straks tr√¶ffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er n√łdvendige for at gribe ind over for problemerne.
  • Ber√łrte elever og for√¶ldre skal informeres om handlingsplanen og de eventuelle midlertidige foranstaltninger.

Overholder uddannelsesstedet ikke ovenst√•ende nye krav, kan elever og for√¶ldre klage til Dansk Center for Undervisningsmilj√ł (DCUM). Uddannelsesstedet kigger i f√łrste omgang p√• klagen og genvurderer h√•ndteringen af problemet. Er uddannelsesstedet fortsat uenig med eleven og elevens for√¶ldre om, hvordan sagen skal h√•ndteres, sendes klagen videre til DCUM.

Hvis eleven eller forældrene får medhold i klagen af DCUM, kan centret give uddannelsesstedet et påbud om at opfylde en af ovenstående krav inden for en rimelig frist.

Med forslaget får DCUM samtidig en tilsynsfunktion, så centret kan overvåge, om uddannelsesstederne overholder loven.

Lovændringen træder i kraft fra skoleåret 2017/18.

Se forslag til lovændringen (pdf)