Aktionsplan

Aktionsplan

Anbefalinger

Aktionsplanen giver – på baggrund af den seneste forskning på området – en række råd og anbefalinger om forebyggelse og bekæmpelse af mobning til centrale aktører i og omkring dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Forskningen peger på, at mobning er et gruppefænomen, som ikke udelukkende kan hægtes op på enkelte individer. Mobning handler om en utryg kultur blandt børn og unge.

I aktionsplanen er der råd om, hvad de forskellige aktører kan gøre for at forebygge og bekæmpe mobning på ungdomsuddannelserne. Arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af mobning og ensomhed på ungdomsuddannelser skal ses som opmærksomhedspunkter til ungdomsuddannelsernes generelle arbejde med de unges trivsel og inkluderende fællesskaber.

Anbefalingerne henvender sig til elevråd, forældre, undervisere og ledelse.

Du kan læse en pixieudgave af aktionsplanens anbefalinger til ungdomsuddannelser her.

Samarbejde

Tidligere minister Ellen Trane Nørby har taget initiativ til den fælles aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark. Initiativet er taget i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet. Mary Fonden har bidraget med faglig sparring.